Cestovní pojištění včetně storna

Našim zákazníkům doporučujeme sjednání komplexního cestovního pojištění včetně pojištění pro případ storna zájezdu.

Nabízíme možnost sjednání tohoto pojištění od pojišťoven Allianz pojišťovna, a.s. a UNIQA pojišťovna, a.s.

 

1/ Allianz pojišťovna, a.s.

ceny pojistného při limitu pro případ storna zájezdu ve výši 20.000,- Kč/osoba:

  -   36,- Kč/den/osoba bez věkového limitu

 

Všeobecné pojistné podmínky zde

 

Rozsah pojistného krytí - Allianz pojišťovna, a.s.
Pojistná nebezpečí Limity pojistného plnění
POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ

Pojistná částka

ambulantní lékařské ošetření (výluky spjaté s chronickým
onemocněním)

bez limitu

léky a další zdravotnický materiál

bez limitu

hospitalizace včetně dopravy do nemocnice

bez limitu

léčba, diagnostika a operace

bez limitu

činnost záchranných sborů a horské služby

bez limitu

převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR

bez limitu

výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného

bez limitu

akutní zubní ošetření

10 000 Kč v průběhu trvání smlouvy

výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného

max. 5 dní/2000 Kč den

pojištění rizik souvisejících s terorismem (léčebné výlohy v
zahraničí)

1 500 000 Kč

repatriace související s terorismem 1 500

1 500 000 Kč

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná částka

smrt následkem úrazu

200 000 Kč

trvalé následky úrazu poměrné plnění z pojistné částky

400 000 Kč

denní odškodné za dobu nezbytného léčení (od 8. dne)

100 Kč/den

POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL

Pojistná částka

všechny škody na zavazadlech jednoho pojištěného

20 000 Kč

na škodu na jedné věci

10 000 Kč

na všechny škody na cennostech

10 000 Kč

na jednu cennost

5 000 Kč

na všechny škody způsobené vloupáním do vozidla

10 000 Kč

na jednu věc odcizenou z vozidla

5 000 Kč

na zpoždění letu od 7. hodiny (do zahraničí, s doložením dokladů
prokazující oprávněnost nároku)

200 Kč/hodina, max. 5 000 Kč

na zpoždění zavazadel od 7. hodiny (do zahraničí, s doložením
dokladů prokazující oprávněnost nároku)

200 Kč/hodina, max. 5 000 Kč

Pronájem náhradního sportovního vybavení

max. 1 000 Kč/den, max. 5 000 Kč

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Pojistná částka

za škody na zdraví nebo usmrcením

2 000 000 Kč

za škody na jedné věci

1 000 000 Kč

škody způsobené psem nebo kočkou na zdraví nebo usmrcení a na majetku

20 000 Kč

škody následné

100 000 Kč

spoluúčast

5 000 Kč/PU

DOPLŇKOVÉ ASISTENČNÍ SLUŽBY

Pojistná částka

všechny škody z doplňkových asistenčních služeb

35 000 Kč

právní pomoc v zahraničí

35 000 Kč

náhradní pracovník

35 000 Kč

opatrovník

35 000 Kč

ztráta, odcizení, zničení dokladů

5 000 Kč

základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště

5 000 Kč

POJIŠTĚNÍ STORNOVACÍCH POPLATKŮ – podle zvolené varianty

20 000 Kč
40 000 Kč
60 000 Kč

spoluúčast

20 %


Možnost sjednání pojištění s vyšším limitem plnění v případě storna zájezdu - limity 40.000,- Kč, 60.000,- Kč, 80.000,- Kč a 100.000,- Kč. Přehled sazeb zde.

 

 

2/UNIQA pojišťovna, a.s.

ceny pojistného při limitu pro případ storna zájezdu ve výši 20.000,- Kč/osoba:

  -   36,- Kč/den/osoba - bez rozdílu věku

Rozsah pojistného krytí zde

Všeobecné pojistné podmínky zde

Facebook